Niepozorny 1%
» Wróć na stronę główną

Fundacja DOM Rodzinnej Rehabilitacji dzieci z Porażeniem Mózgowym

Polub, aby zagłosować

Z systematycznej terapii w Fundacji korzysta regularnie 144 dzieci od 5. tygodnia życia do 3 lat, 164 pacjentów w wieku 4-7 lat, 178 osób od 8. do 14. roku życia, 70 chorych od lat 15 do 18 i 294 osoby dorosłe. Ale rehabilitacja lecznicza to tylko część działalności fundacji. Równie ważna jest świadczona niepełnosprawnym i ich bliskim pomoc opiekuńcza, terapeutyczna i "uzawodawiająca". Trzydziestu podopiecznych upośledzonych intelektualnie lub z niepełnosprawnościami zespolonymi korzysta ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Kolejnych dwudziestu przychodzi do świetlicy terapeutycznej. Warsztat terapii zajęciowej gromadzi kolejnych 30 niepełnosprawnych, wreszcie 56 osób zatrudnia Zakład Aktywności Zawodowej. Łącznie fundacja opiekuje się 1020 rodzinami, w których co najmniej jedna osoba jest niepełnosprawna.

W roku 2018 przekazany nam przez darczyńców 1% podatku przeznaczymy na finansowanie Kampanii "Radości małe i duże" - poprawę warunków rehabilitacji w obu ośrodkach:

Przy ul. Szymanowskiego 1 - wymianę całkowitą wyposażenia gabinetu hydroterapii; zabezpieczenie przed dewastacją zielonej sali rehabilitacyjnej oraz budynków ośrodka.

Przy ul. Mielęckiego 4A - uzupełnienie wyposażenia stanowisk pracy - portierni; naprawa i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej budynku ośrodka.

KRS: 0000007685
tel. 77 474 32 80
e-mail: dom@fundacja-dom.opole.pl