Niepozorny 1%
» Wróć na stronę główną

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

GŁOSOWANIE
ZAKOŃCZONE

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia już od 24 lat wspiera rodzinę i poszczególnych jej członków w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Samotne macierzyństwo, przemoc i alkoholizm w rodzinie, konflikty małżeńskie, problemy wychowawcze, sieroctwo, rozpad rodziny to tylko niektóre z nich. Poprzez działalność 3 jednostek: Domu Matki i Dziecka, Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego oraz Diecezjalnej Poradni Rodzinnej otacza opieką i towarzyszy osobom, które w danym momencie życia potrzebują zrozumienia, akceptacji i życzliwego wsparcia.
Dom Matki i Dziecka jest miejscem mającym na celu zapewnienie tymczasowego schronienia dla kobiet spodziewających się dziecka, lecz odrzuconych przez bliskich, oraz tych, które w wyniku przemocy ze strony partnerów czy też problemu uzależnienia znalazły się wraz z dziećmi w kryzysowej sytuacji rodzinnej. Tutaj znajdują one dach nad głową, mogą skorzystać z pomocy socjalno-interwencyjnej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, duszpasterskiej, medycznej, aktywizującej zawodowo.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy stara się zabezpieczyć los opuszczonych dzieci poprzez umieszczenie ich w rodzinnym środowisku zastępczym, przygotowuje małżonków do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej lub zastępczej, prowadzi także diagnostykę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi przy udziale interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.

Diecezjalna Poradnia Rodzinna wspiera osoby doświadczające różnych problemów osobistych i rodzinnych, oferując im kompleksową pomoc w zakresie konsultacji interwencyjnych, poradnictwa prawnego, psychologicznego i duszpasterskiego, terapii indywidualnej i rodzinnej (systemowej) oraz terapii uzależnień.
Fundacja prowadzi też Galerię Twórczych Inspiracji będącą miejscem artystycznego kreowania pomysłów na prezenty dla bliskich, przyjaciół i znajomych przez osoby, które chcą aktywnie spędzić czas.s

Mottem naszej Fundacji są słowa księdza Jana Twardowskiego mówiące, że "nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia".

KRS: 0000016304
Dane kontaktowe:
tel./fax 77 44-10-260
e-mail: biuro@dfoz.pl