Niepozorny 1%
» Wróć na stronę główną

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku

GŁOSOWANIE
ZAKOŃCZONE

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu istnieje od 1977 roku. Uniwersytet prowadzi działalność mającą na celu budzenie świadomości obywateli, poczucia obowiązku, okazywania życzliwości i udzielania pomocy osobom w starszym wieku. Uniwersytet w swojej działalności zmierza do urozmaicenia życia człowiekowi w starszym wieku, jego aktywności, utrzymania więzi ze społeczeństwem, usuwania poczucia osamotnienia, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, utrzymania swoich słuchaczy w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej.
Podstawową formą działalności Uniwersytetu są wykłady dla słuchaczy, które odbywają się 1 raz w tygodniu, w każdą środę, o godz. 15.30, w Uniwersytecie Opolskim przy ul. Oleskiej 48, I piętro, Sala A. Są to wykłady z zakresu medycyny, zwłaszcza geriatrii, polityki społecznej, ale również historii i literatury.
Słuchacze Uniwersytetu biorą udział w zajęciach sekcji zainteresowań takich jak: językowe, komputerowe, psychologiczne, plastyczne, zdrowia, rehabilitacyjnej, muzykoterapii, literackiej, turystycznej i historycznej.
Uniwersytet organizuje dla słuchaczy wspólne wyjścia do teatru, filharmonii, muzeum, kina i bibliotek.

KRS: 0000233804
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Damrota 6
45-064 Opole
tel: 605 949 318, 888 808 441, 77 455 67 41