Niepozorny 1%
» Wróć na stronę główną

Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Horyzont" w Opolu

Głosowanie zakończoneFundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu działa od 2009 r. W tym czasie zrealizowaliśmy dwie edycje autorskiego programu profilaktyki zwiększenia wczesnej wykrywalności schorzeń jamy brzusznej u dzieci a w szczególności nowotworów złośliwych, w ramach programu przebadaliśmy 440 dzieci w wieku od 3 do 16 lat z Województwa Opolskiego.

Realizowaliśmy Europejski program pomocy żywnościowej w ramach którego wydaliśmy ponad 160 ton produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta Opola.

Organizujemy zbiórki produktów spożywczych w ramach których zebraliśmy ponad 15 ton żywności.

Organizujemy liczne imprezy dla dzieci i młodzieży w tym między innymi 5 edycji integracyjnych imprez z okazji Mikołaja w których brały udział dzieci ze wszystkich opolskich świetlic środowiskowych.

Jesteśmy organizatorem dwóch edycji konkursu piosenki o nagrodę Prezydenta Miasta Opola. Zorganizowaliśmy I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej na który zgłoszenia przysłało ponad 200 młodych osób z całego kraju, na widowni w Amfiteatrze Opolskim zasiadło około 2000 mieszkańców Miasta. Gwiazdą Festiwalu była Ewelina Lisowska.

Od kilku lat z powodzeniem prowadzimy dwie placówki wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe OAZA i NARNIA Naszym celem realizując każde działanie jest niesienie pomocy rodzinie, wsparcie oraz wszechstronny rozwój dziecka, jego pasji, talentów i zainteresowań

Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Horyzont"
Ul. Sienkiewicza 20of
45-037 Opole

KRS: 00000326644
tel. kom. 694296358
e-mail: fundacja.horyzont@op.pl