Niepozorny 1%
» Wróć na stronę główną

STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU Uczmy się żyć razem

GŁOSOWANIE
ZAKOŃCZONE

Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu "Uczymy się żyć razem" powstało w 2003 r. Celem działania organizacji jest wsparcie osób z autyzmem i ich rodzin. W ciągu kilkunastu lat działalności od 2004 r prowadzimy Centrum Edukacyjno-Terapeutyczno-Diagnostyczne dla osób z autyzmem w Kup, a w nim - Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem z wczesnym wspomaganiem rozwoju, Zespół Niepublicznych Szkół im "Alicji po Drugiej stronie lustra" ( szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy )oraz Warsztaty Socjoterapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem " Potrafię i jestem potrzebny". W Centrum działa również Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny oraz grupa wsparcia dla rodzin osób z autyzmem. Stowarzyszenie jest organizacją szkoląca zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie pracy w Opolu i w Okręgowej Izbie Lekarskiej.
Swoja działalnością obejmuje ok. 400 rodzin osób z autyzmem w prowadzonych szkołach zatrudnia ponad 60 pracowników. Prowadzona działalność ma na celu stworzenie kompleksu od diagnozy poprzez terapię, edukację, pracę po dom mieszkalny dla dorosłych osób z autyzmem, którzy stracą oparcie w rodzinie.