Niepozorny 1%
» Wróć na stronę główną

Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu "Uczymy się żyć razem"

Polub, aby zagłosować

Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu "Uczymy się żyć razem" w Opolu powstało z inicjatywy rodziców w 2003 roku.

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. Ważne jest też zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne, a także wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób autystycznych.

Dzięki staraniom członków Stowarzyszenia osoby z autyzmem w województwie opolskim mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia. Działania Stowarzyszenia mają również na celu uświadamianie społeczności lokalnej, że osoby z autyzmem są wśród nas i potrzebują pomocy i zrozumienia. W utworzonym w 2005 r Centrum Edukacyjno-Terapeutyczno-Diagnostycznym w Kup

Stowarzyszenie prowadzi:
1. Punkt diagnostyczno - konsultacyjny, w którym zdiagnozowano już ponad 500 osób. Z terapii zewnętrznej korzysta obecnie ponad 60 osób z autyzmem.
2. Zespół Niepublicznych Szkół dla uczniów ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, autyzmem z Przedszkolem, Szkołą Podstawowa, Gimnazjum, Szkołą Przysposabiająca do pracy, a od września bieżącego roku Niepubliczną Branżową Szkoła Specjalna I Stopnia dla uczniów z autyzmem. Z zorganizowanej i prowadzonej przez Stowarzyszenie edukacji korzysta obecnie 66 osób z autyzmem od 6 do 24 lat z całego województwa opolskiego
3. Warsztaty Socjoterapeutyczne "Potrafię i Jestem Potrzebny" prowadzone od 2008 r Obecnie uczęszcza na te zajęcia 7 osób z autyzmem powyżej 24 roku życia.
4. We wrześniu 2017 r oddaliśmy do użytku budynek mieszkalny z programem terapeutycznych dla dorosłych osób z autyzmem w Kup przy ul. Stawowa 4. Dorośli autyści zdobywają tam praktykę w zakresie samodzielności przy czynnościach życiowych na miarę indywidualnych możliwości.
5. Grupa Wsparcia dla rodziców - ma na celu pomoc rodzinie w pokonywaniu trudności życia z osobą z autyzmem i rozwiązywaniem problemów emocjonalnych i organizacyjnych.
6. Usługi szkoleniowe - Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu jako jednostka szkoląca. Organizacja prowadzi szkolenia dla nauczycieli, specjalistów, rodziców i wolontariuszy w formie kursów , warsztatów, konferencji dla całych rad pedagogicznych, chętnych grup i osób indywidualnych.
7. Stowarzyszenie tworzy miejsca pracy - obecnie zatrudnia w zorganizowanych przez siebie formach 70 pracowników w tym 5 osób niepełnosprawnych i liczbę tą planujemy zwiększyć o aktywizację zawodową osób z autyzmem.


Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu "Uczymy się żyć razem"
45-316 Opole
ul. Olsztyńska 21

KRS 0000165247
tel/fax: 77 4695668
tel. kom. 600 992 840
e-mail: autyzmopole@o2.pl